LP-kontakten Örebro

LP-kontakten har som målsättning att finnas till hands för att hjälpa personer med beroendeproblematik, främst alkohol och droger. Vi erbjuder gemenskap, stöd och motivation för den som vill  förändra sin livssituation. LP-kontakten fungerar som en praktisk hjälp i social träning och ger möjlighet till regelbundet deltagande i nya och annorlunda miljöer där gemenskapen är alkohol- och drogfri. Vi kan också bistå i kontakten med myndigheter, skuldsanering och sjukvård samt  försöka hitta det stöd som behövs i form av behandlingsinsatser.

På torsdagar är LP-kontakten öppen kl 13-16. En enklare lunch serveras kl 13.
På onsdagar träffas vi och äter frukost i Pingstkyrkans café kl 9-12. Frukostcafét är öppet för alla, oavsett bakgrund.
På tisdagar har vi öppet för kvinnor. “LP-gemenskap för kvinnor” har öppet i Pingstkyrkans café mellan klockan 13 och 15.

Vi har dessutom en del aktiviteter, som bowling och grillning. Välkommen att komma in till cafét för att höra om vad som är planerat härnäst!

Kontakt

LP-kontakten Örebro
Pingstkyrkan
Nygatan 10
702 11  Örebro

Ansvarig: Anette Valdemarsson
Tel: 0760-276232
E-post: anette@lporebrolan.se