LP-kontakten Örebro

LP-kontakten har som målsättning att finnas till hands för att hjälpa personer med beroendeproblematik, främst alkohol och droger. Vi erbjuder gemenskap, stöd och motivation för den som vill  förändra sin livssituation. LP-kontakten fungerar som en praktisk hjälp i social träning och ger möjlighet till regelbundet deltagande i nya och annorlunda miljöer där gemenskapen är alkohol- och drogfri. Vi kan också bistå i kontakten med myndigheter, skuldsanering och sjukvård samt  försöka hitta det stöd som behövs i form av behandlingsinsatser.

På onsdagar träffas vi och äter frukost i Pingstkyrkans café kl 9-12. Frukostcafét är öppet för alla, oavsett bakgrund.
På torsdagar är LP-kontakten öppen kl 13-16. Ibland serveras soppa, det förannonseras på vår facebooksida.

Vi har dessutom en del aktiviteter, som bowling och grillning. Välkommen att komma in till cafét för att höra om vad som är planerat härnäst!

Cafémöten ca 1 ggn/månad på tisdagkvällar. Fika från 18.00, mötet börjar 18.30.
Tis 22 november: Sång Gustav Ekdal, predikan Benny Lindqvist.
Tis 6 december: Sång Mathias Ekelyck, predikan Lili-Ann Karppinen.

 

Kontakt

LP-kontakten Örebro
Pingstkyrkan
Nygatan 10
702 11  Örebro

Ansvarig: Anette Valdemarsson
Tel: 0760-276232
E-post: anette@lporebrolan.se