Om Holmens stödboende

ETT LITET OCH FAMILJÄRT BOENDE

Holmens Stödboende har åtta platser, varav fyra i ett gemensamt boende där varje person har ett eget, stort rum. I det gemensamma allrummet finns TV, sällskapsspel och böcker samt möjlighet att umgås och ha gemensamma samlingar. Det finns även ett gemensamt kök och delad tvättstuga, dusch och toalett.

Personalen har olika bakgrund och erfarenheter och kan stötta i rutiner och individuellt uppställda mål utifrån socialtjänstens vårdplan. Här finns möjlighet till både bokade och spontana samtal.  Tillsammans hittar vi goda rutiner som skapar trygghet och säkerhet.

Dessutom kan stödboendet via föreningens medlemsförsamlingar erbjuda de boende ett nätverk. Det finns på det sättet möjlighet att få nya vänner utanför boendet och för den som vill, en stödperson.

“Tillsammans hittar vi goda rutiner som skapar trygghet och säkerhet.”

SÅ ARBETAR VI

  • Personalen arbetar med att stärka och motivera personer till förändring. Det görs utifrån varje persons behov och vårdplanering. Motiverande Samtal (MI) är en av våra metoder och ett förhållningssätt. Vi erbjuder både schemalagda och spontana stödsamtal.
  • I det personliga stödet arbetar vi återfallsförebyggande. En kväll i veckan arbetar vi med LP:s motivationsprogram ”Vägen till livet”, som kombinerar existentiell hälsa och återfallsprevention (ÅP).
  • Vårt arbete är nätverksinriktat. Boende som lever i parrelation kan erbjudas gemensamt eller enskilt samtal. Vi stöttar och följer alltid upp hur kontakterna med familj och övrigt nätverk utvecklas. Vi stöttar även vid övrigt nätverksarbete, som vid kontakter med Psykiatri, Arbetsförmedling, vårdcentral, ekonomisk rådgivning med mera.